Header image  
Gården i byen  
line decor
   
     
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Om Knutrud

I det som er bevart som Knutrud-hågån (100-meterskogen eller Knutrudlunden) finnes det rester av hustufter, gravrøyser, rydningsrøyser, steinsettinger og andre dyrkningsspor fra middelalderen og helt tilbake til jernalderen. Disse drøye ti målene med skog utgjør antakelig det mest komplette og best bevarte fornminnefeltet i Gudbrandsdalen og distriktene rundt, og området er fredet som fornminnefelt. I dag brukes skogen aktivt som turområde, og vegetasjonen består i dag av spredt bjørkeskog, noe grantrær og lave granbusker.
I en periode på 70-tallet var deler av skogen lagt ut til boligområde, og Fagabergveien var planlagt tvers gjennom feltet. De fleste av disse planene ble heldigvis omgjort, men både Kringsjåvegen og Teigvegen på nedsiden av skogen skjærer tydelig tvers gjennom gravhauger.

Veien hit: www.1881.no