Header image  
Gården i byen  
line decor
   
Vedbestilling | Vedproduksjon  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Ved til salgs

Ved til salgs i Lillehammer

Ta kontakt på tlf. 91 68 73 38 (Kristian Hole) for bestilling av ved. (NB! Vi har godt med ved, men etter at vinteren setter inn må du hente selv...)

Vedtype KWh pr. kubikk (Brennverdi) Pris kubikksekk Pris nykløyvd m3 (kun tilgjengelig fram til juni)  
 Bjørk  2715  800,- 650,-  
 Furu  2350       
 Gran   2150   

 

 
 Osp/blanding  2150