Header image  
Gården i byen  
line decor
   
Forside    
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Knutrud.no

Knutrud er et lite gårdsbruk et lite stykke opp og nord i Lillehammer, et par km fra sentrum. Gården ligger på tuftene av bosettinger fra jernalderen, og antakelig det som var blant Lillehammers første bosettinger.
Disse sidene er ment å fortelle litt om historien, og litt om det som skjer på gården.